here, About Valeriu


.

.

……………………………………………………………………………………

Valeriu DG Barbu, poet, writer, playwright Romanian origin, settled in Rome, Italy about he… can speak others, not himself … / poeta, scrittore, drammaturgo Rumeno di origine, si stabilì a Roma, Italia su di lui … possono parlare gli altri, non se stesso …!

Literary Blog created by Ms. MARIANA FULGER, while it was impossible to send own the posts

Public express a thank alive.
The blog contains a part of my literary workshop.
are posted and articles an extraordinary man, Valeriu Cuşner, who has closely followed my writing.
Gratitude to my books editor, Mr. Constantin Lămureanu by „Anxiety Metaphysical Publishing House” Constantza, that published my six volumes.
Gratitude to all those who was with me in various ways.

unto you all good reading, lasting joy and be healthy …

……………………………………………………………………………………

Blog letterario creato da Ms. MARIANA Fulger, mentre non è stato possibile inviare propri posti
Pubblico esprimono un ringraziamento vivo.
Il blog contiene una parte del mio laboratorio letterario.
sono pubblicati anche, articoli di un uomo straordinario, Valeriu Cuşner, che ha seguito da vicino la mia scrittura.
La gratitudine verso il mio editore libri, signor Constantin Lămureanu da „Ansia Metafisica Publishing  House” Costanza, che ha pubblicato i miei sei volumi.
La gratitudine a tutti coloro che era con me in vari modi.

…………………………………………………………………………………….

Blog literar creat de Doamna Mariana Fulger, pe când n-a fost posibil să postez singur.

Exprim public un MULŢUMESC viu.
Blogul conţine o parte din atelierul meu literar.
Sunt postate şi articolele unui om extraordinar, Valeriu Cuşner, care a urmărit îndeaproape scrisul meu.
Gratitudine faţă de editorul cărţilor mele, Domnul Constantin Lămureanu, care a publicat la Editura Nelinişti Metafizice Constanţa, şase volume.
Gratitudine faţă de toţi cei care mi-au fost alături în felurite chipuri.
în postarea Fiinţa găsiţi  ,,Lista lui valeriu dg barbu”

Tuturor lectură plăcută, bucurii trainice şi să fiţi sănătoşi…

Un gând despre „here, About Valeriu

Comentariile sunt închise.