A palm of earth

Trilingual post: English, Italian and Romanian languages

To expected love such as wait a train
sitting on the railroad tracks, undecided, which between the two rails will can be you
To renounce at love such as the snakes of epidermis, feeling that being too tight…
Preferring the silent, knowing that it is an empty, a non-existent,
but not one in which the Creator has placed the mirror of his work…
Not being able to love is an aberration until it happens and then
nothing cannot you stop
because there is no sterile sky, nor earth without the palm of blood
Neither man who has never loved at least once…

Image

Un palmo di terra

Se aspettassi l’amore come attendere un treno
seduto sui binari della ferrovia, indeciso, quale dei due binari puoi esserlo tu…
Se rinunci all’amore come i serpenti all’epidermide, sentendola troppo stretta…
Preferendo la tranquillità pur sapendo che si tratta di un vuoto, l’inesistente,
ma non quello in cui il Creatore ha posto lo specchio della sua opera…
Non poter amare è un’aberrazione fino a quando accade e poi
non ti può fermare nulla
perché non esiste cielo sterile, né palmo di terra senza sangue
Né l’uomo che non ha mai amato almeno una volta…

Image

O palmă de țărână

Să aştepţi iubirea e ca şi cum ai aştepta trenul
stând pe şinele de cale ferată, nehotărât, care dintre șine să fii tu…
Să lepezi iubirea precum şerpii epidermele, părându-ți prea strâmtă…
Să preferi liniştea chiar știind că este un gol, inexistentul,
dar nu acela în care Creatorul a pus oglinda operei sale…
A nu putea iubi este o aberație până ți se întâmplă şi apoi
nu te mai poate opri nimic
fiindcă nu există cer sterp, nici palmă de ţărână neînsângerată,
cum nici om care să nu fi iubit măcar o dată…

Advertisements

9 thoughts on “A palm of earth

  1. Wow, this is so poetic! Great writings

    Like

  2. ah, so true… hello, valeriu. 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s