do not rush

Trilingual post: English, Italian and Romanian languages

Life is a paper boat in a giant ocean, brings with him a bottle, inside there is a love note, to a shore where the true self serene expect a new beginning.
Even if the boat can sometimes sink too soon, bottle somehow reaches its destination – there is no error and no matter how big is the ocean.
If we think that miracles often happen only to others, we need to look at the ocean around us with the eyes of the soul, not a drop is superfluous
No need to break the bottle to read, curiously, the message …you will not understand, it is written in the language of the heart…
Each of these messages, all together, at the end, will create the new kingdom …
The beginning and the end of the story of the journey of the self … is the Creator Himself, He knows that even if they face too many waves, love always wins. Throw away your fear and doubt, take it the liberty of being humble and the light of unconditional generosity, the only true generosity.
It will not be awarded first come, do not run, but only that which touches the self-awareness.
Enjoy, the light increases with each message that has reached its destination …behold, a ray it’s you

Image

Non correre
La vita è una barchetta di carta in un oceano gigantesco, porta con sé una bottiglietta, dentro c’è un biglietto d’amore, verso una riva dove il vero Sé aspetta sereno un nuovo inizio.
Anche se la barca si può a volte affondare troppo presto, bottiglietta in qualche modo raggiunge la sua destinazione – non c’è l’errore e non importa quanto è grande l’oceano.
Se pensiamo che i miracoli spesso capita solo agli altri, dobbiamo guardare l’oceano intorno a noi con gli occhi dell’anima, neanche una goccia è superflua
Non c’è bisogno di infrangere la bottiglietta per leggere, curiosamente, il messaggio …non l’ho capirai, è scritto nella lingua del cuore…
Ognuno di questi messaggi, tutti insieme, ad un fine, creeranno il nuovo regno…
L’inizio e la fine della storia del viaggio del Sé …è il Creatore stesso, Egli sa che anche se saranno troppe onde d’affrontare, l’amore vince sempre. Butta via la tua paura e il dubbio, prendi la libertà d’essere umile e la luce della generosità incondizionata, l’unica vera generosità.
Non sarà premiato il primo che arriva, non correre, ma solo quel che tocca la consapevolezza di sé.
Godi, la luce aumenta con ogni messaggio che ha raggiunto la sua destinazione …ecco, un raggio lo sei proprio tu.

Image

Nu te mai grăbi
Viaţa este o bărcuţă din hârtie într-un ocean imens, ce duce cu sine o sticluţă, în care este scris un bileţel de iubire, spre un ţărm unde adevăratul Sine aşteaptă senin un nou început.
Chiar dacă barca se scufundă prea devreme, sticluţa cumva tot ajunge la destinaţie… nu există rătăcire oricât ar fi oceanul de mare…
Dacă ni se pare că minunile se întâmplă adeseori numai la alţii, să privim cu sufletul oceanul care ne înconjoară, niciun strop din el nu-i de prisos.
Nu este nevoie să spargi sticluţa pentru a citi tu, curios, mesajul… nu l-ai putea înţelege, este scris în limba inimii…
Un împreună al acestor mesaje, la final, va crea regatul nou…
Începutul şi sfârşitul întregii poveşti a parcursului Sinelui este însuşi Creatorul, El ştie că oricâte valuri vor fi de întâmpinat, iubirea învinge. Aruncaţi-vă frica şi dubiul, luaţi-vă libertatea de a fi smeriţi şi lumina generozităţii necondiţionate… singura adevărată generozitate. Nu cine ajunge întâiul va fi premiat, nu vă mai grăbiţi, ci acela care îşi conştientizează Sinele.
Bucuraţi-vă, lumina creşte cu fiecare mesaj ajuns la destinaţie… iată, o rază eşti chiar tu…

18 gânduri despre „do not rush

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.