let kissing

Trilingual post: English, Italian and Romanian languages

Motto: Today’s story happened tomorrow, paradoxically… More specifically, tomorrow I’ll be precisely on the point of intersection of at least four horizons: the vanity, courage, disappointment and ecstasy. I’m will beginning to homogenize everything into the mixer of events forgotten… The resulting cream will be given as a healing at the temples, as with the strong essences…
The morning breeze brought me a reflected echo from the future of a monologue that will be done:

Please, do not paralyze my smile; your eyes are a chisel on a sky of plush… Get back in here…
until there is a here…
Please, let gestures the so, does not make sense to go all the way…
Please, do not be so sort of prude inside, turn on the light, let you kissing until
the lips it dissolve, until our bodies turn into treble sound
The state of impossible understands it only the love, for this at we all seems so unreal…
– Hey… Please, more slowly – only you know be silent so deafening… would say, in passing, your eyes, blaming me for too shyness or absence from that one selves, once called „we”

Image

Motto: La storia di oggi è accaduta domani, paradossalmente… Più specificamente, domani sarò con precisione nel punto d’intersezione di almeno quattro orizzonti: la vanità, il coraggio, la delusione ed estasi. Comincio a omogeneizzare tutto nel mixer degli avvenimenti dimenticati… La crema risultante sarà data alle tempie come una cura, come con le essenze forti…
La brezza mattutina mi portò un eco riflesso dal futuro di un monologo che sarà fatto:

Per favore, non paralizzarmi il sorriso, i tuoi occhi sono uno scalpello su un cielo di peluche …torna qui
fino a che c’è un qui…
Per favore, lascia i gesti così, non ha senso di portarli fino in fondo
Per favore, non essere così pudica dentro, accende la luce, lasciati baciata fino a che
le labbra si dissolvono, fino a quando i nostri corpi si trasformano in suoni alti
Lo stato d’impossibile lo comprende solo l’amore, per questo ci sembra tutto così irreale…
– Ehi… Per favore, più piano – solo tu sai tacere così assordante… vorrebbe dire, passando, i tuoi occhi, incolpando me per troppa timidezza o l’assenza dal quel sé, una volta chiamato „noi”

Image

Motto: Povestirea de astăzi s-a întâmplat mâine, paradoxal… Mai exact, mâine eu voi fi precis în punctul de intersecție a cel puțin patru orizonturi: zădărnicia, curajul, iluzia și extazul. Voi începe să le omogenizez în malaxorul întâmplărilor uitate… crema rezultată va fi leac de dat pe la tâmple, precum parfumurile tari… Adierea dimineții îmi poartă dinspre viitor un ecou răsfrânt al unui monolog ce va fi rostit:

Te rog nu-mi mai schilodi surâsul, privirea ta este daltă pe un cer din pluș… întoarce-te aici
Cât mai există un aici…
Te rog lasă gesturile așa, nu are sens să le duci până la capăt
Te rog nu mai fi atât de pudică pe dinăuntru, aprinde lumina, lasă-te sărutată până ce
buzele se dizolvă, până ce trupurile noastre se prefac în sunete înalte
starea de imposibil o cuprinde doar iubirea, de asta ni se par toate atât de ireale…
– Hei… Te rog, mai încet – doar tu știi să taci așa de asurzitor… ar da să rostească în treacăt ochii tăi, învinovățindu-mă de prea multă timiditate sau absență în sinele numit cândva ”noi”

Reclame

14 gânduri despre „let kissing

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s