apparently a fairytale

Trilingual text: English, Italian and Romanian language

A man took somebody’s life. And do you not think that taking that life, he would now… two…!
Gnawed by the passion of jealousy, he suspected that she would go with another. It was not even his wife, a woman who received him at her breast.
She has always instigated, thinking in his little way of thinking that, in that way, would stop and to propose to marry…
But where …He stalked nights in a row and nothing. No evidence of another man.
She came to know of his stalking and was offended by the story, but to give more water to the mill, him had sent to the buffet to buy another bottle of brandy, that had, just has been emptied. During this time she wears the boots left by the deceased father, and did some track in the yard, at the gate, even a simulation of a jumped the fence…
Just he came back with the brandy bottle full, sniffed at the tracks. He followed in the footsteps and then saw a poor man that… went to his house, who knows where it came from, incidentally…
She jumped on him and broke his skull with a rock, then carefully crushed it…
After years of absence, apparent absence, the prison is not an absence, he turned to the old woman, non-wife …He wanted to know one thing: that if she ever cheated on him with that, dead man…?
She, matured in evil games, said, admitted, yes, she lied so, it slept with that dead man…
He said this thinking that it would have turned back the spark of jealousy and at least now, to old age, to ask to marry…
He heaved a sigh of relief and died happy. ,,Yes, it was worth it to break your head at that,,. It was his last and final breath and thought…
She now walks more diluted, the more invisible in the streets stained with mud …It has no eyes for any other man. He lived his entire life with happiness in his heart that he loves her, which made the death of a man just for her …still lives, now goes like a ghost of a former happiness…

Image

Un uomo ha preso la vita di qualcuno. E non pensate che, prendendo quella vita, avrebbe lui adesso …due…!
Rosicchiato dalla passione di gelosia, sospettava che lei sarebbe andata con un altro. Non era nemmeno sua moglie, una donna che lo accolse al suo seno.
Lei l’ha sempre istigato, pensando nel suo piccolo modo di pensare che, in quel modo, porterebbe fermarlo e di proporre di sposarsi…
Ma dove …Lui pedinava notti di fila e niente. Nessuna prova di un altro uomo.
Lei è venuta a sapere del suo pedinamento e si è offesa dalla storia, ma per dare altra acqua al mulino, lo aveva mandato al buffet per comprare un’altra bottiglia di grappa, appena si è svuotata quella avuta. Durante questo tempo lei indossa gli stivali lasciati dal defunto padre, e ha fatto qualche traccia nel cortile, al cancello, anche una simulazione di un saltato del recinto…
Appena tornò con la bottiglia di brandy piena, annusò le tracce. Seguì le orme e quindi, ha visto un povero uomo che… andava verso casa sua, chissà da dove veniva, incidentalmente…
Saltò su di lui e ha rotto il cranio con una pietra, poi accuratamente, lo schiacciò…
Dopo anni di assenza, apparente assenza, il carcere non è un’assenza, si rivolse alla vecchia, non-moglie …Voleva sapere una sola cosa: che se lei ha mai tradito lui con quello, il morto…?
Lei, invecchiata nei mali giochi, ha sostenuto, ha ammesso, sì, ha mentito così, si è andata al letto con quell’uomo morto…
Ha detto questo pensando che avrebbe acceso di nuovo la scintilla di gelosia e almeno adesso, alla vecchiaia, di chiederli di sposarsi…
Tirò un sospiro di sollievo e morì felice. ,,Sì, ne valesse la pena per romperli la testa a quello,,. Fu il suo ultimo e definitivo pensiero e respiro…
Lei ora cammina più diluita, più invisibile nelle strade macchiate di fango… Non ha occhi per nessun altro uomo. Ha vissuto tutta la sua vita con la felicità nel suo cuore che lui la ama, che ha fatto morte di un uomo proprio per lei… vive ancora, ora passa come un fantasma di un’ex-felicità…

Image

Un om a luat viaţa cuiva. Şi nu cumva să crezi că acum, luându-i viaţa, ar avea ...două…!
Ros de patima geloziei. A bănuit-o că ar umbla şi cu un altul. Nici măcar nu era nevasta lui, o femeie oarecare ce-l primea la sânul ei.
Ea îl aţâţa mereu, gândind în puţinul ei fel de a putea, că astfel, l-ar determina să se aciueze şi s-o ceară de nevastă…
Dar de unde… El o pândi seri la rând şi nimic. Nicio urmă de alt bărbat.
Ea îl surprinse pândind, ofensată de povestea cu pânda, ca să-i dea şi mai mult apă la moară, îl trimisese la bufet să mai aducă o sticlă de rachiu, uite, taman se mântuise cea avută. În acest timp ea, se încălţă cu ciubotele rămase de la răposatul tatică-su şi făcu niscai urme prin ogradă, pe lângă poartă, simulând şi un sărit de gard…
De cum se întorsese cu jumatea de rachiu cea nouă şi …plină, amuşină urmele. Urmări semnele şi prin urmare… zări un biet om ce se-ndrepta ceva mai încolo spre casa lui, cine ştie de pe unde venea, întâmplător…
Tăbărî pe el şi cu un pietroi îi crăpă ţeasta, apoi temeinic, i-o strivi…
După ani buni de absenţă, absenţă aparentă, închisoarea nu-i absenţă, se întoarse la băbuţa lui fostă ne-nevastă… Vru să ştie doar atât: dacă l-a înşelat vreodată cu ăla, cu mortul?...
Ea, încărunţită-n relele ei jocuri de-a presupuselea, îi recunoscu, da, îl minţi că da, s-a culcat cu mortul…
I-a spus asta bănuind că gelozia l-ar aprinde iar şi cu ultima-i scânteie… ar cere-o acum, la bătrâneţe măcar, de nevastă…
El răsuflă ușurat şi muri fericit. ,,Da, a meritat să-i crăp capul ăluia…,, Fu ultimul lui gând şi ultimul respir…
Ea umblă şi acum cât mai ştearsă, mai nevăzută, pe uliţele năclăite în noroi… Nu mai are ochi pentru nici un bărbat. A trăit toată viaţa cu fericirea în suflet cum că el o iubeşte, că pentru ea a făcut moarte de om, doar pentru ea… N-a murit, şi acum umblă ca o stafie a fostei fericiri…

15 gânduri despre „apparently a fairytale

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.