Essay on false – Saggio sul falso – Eseu despre fals

Trilingual text: English, Italian and Romanian language

moral integrity is reported subjectively, for example, Hitler and Attila has killed – public opprobrium
Alexander the Great and Julius Caesar has killed – are worthy historical models
the history is not written only by the victors, but also from the creators of false models
no one has a moral model, in the depths of the soul all are corrupt
nudity, sexual perversion, cannibalism is immoral
but is morally to you accept laws of social, economic and political
that condemns people to subjection, plunder and hunger
the wealth and energy wasted in the spectacle of the world, is moral
but, the generosity a mockery
speculators and speculative action must to be considered more immoral than Hitler
boundless hypocrisy is taught in schools, inoculated generational
languages commercial finds justifications for legalizing murder and robbery
for setting the moral interests of the moment
social norms oppress the people, the man, in the name of power and money
Justice is a market, religions are a market, culture is a market, and politics is a market…
should be reformed absolutely all the principles and values
spiritual liberation from the chains of commerce…
desolation covers every aspirant to spiritual freedom
because everywhere meets the perverting and hypocrisy, corruption
to give a deep despair in vain, even in Jesus have sought defects
the society is in a moral crisis because
we have commercial languages – we do not know else, it is taught in schools
even prayers are full of hypocrisy: Language of Exchange: ,,give me Jesus salvation or
namely the life … and I give you in return … something – waiting to happen prayer, the spirit is corrupted
morality is the one who makes the bread, the zealous, humble creator of all things vital
moral is what saves lives, and the truth, that defend the generosity…
is moral who is giving himself selflessly, ignoring the rules, the power,
the brainwashing – the babies are born moral, then, parents and society ruin their spirit
you have to erasing the chalkboard of the world and rewrite it, without hypocrisy and deceit
There is nothing moral in everything that is bad for life…
to give freedom a Creator in the heart of the world, for do not ask them anything because
already gave us all…

Image

l’integrità morale è riportata soggettivamente, per esempio: Hitler e Attila hanno ucciso – obbrobrio pubblico
Alessandro Magno e Giulio Cesare hanno ucciso – sono degni modelli storici
la storia non è scritta solo dai vincitori, ma anche dai creatori di falsi modelli
nessuno è un modello morale, nel profondo dell’anima tutti sono corrotti
la nudità, perversione sessuale, il cannibalismo è immorale
ma è moralmente accettare le leggi della vita sociale, economica e politica
che condanna le persone a sudditanza, il saccheggio e la fame
è ricchezza e l’energia sprecati nello spettacolo del mondo, sono morale
ma, la generosità alla beffe…
i speculatori e speculazioni è da considerarsi qualcosa di più immorale di Hitler
ipocrisia senza limiti s’insegna nelle scuole, è inoculato generazionale
linguaggio commerciale trova giustificazioni per legalizzare l’omicidio e rapina
dopo aver impostato gli interessi morali del momento
le norme sociali opprimono la gente, l’uomo, in nome del potere e del denaro
la giustizia è un mercato, le religioni un mercato, la cultura un mercato, politica un mercato…
dovrebbero essere riformati assolutamente tutti i principi e valori
liberazione spirituale dalle catene del commercio…
la desolazione copre ogni aspirante alla libertà spirituale
perché ovunque incontra il pervertire e l’ipocrisia, la corruzione
per dare alla disperazione una profonda vana, anche a Gesù hanno cercato difetti
la società è in una crisi morale solo perché
abbiamo linguaggi commerciali – altro non lo sappiamo, non è insegnato nelle scuole
anche le preghiere sono piene d’ipocrisia: scambio linguistico: ..dammi Gesù la salvezza o
vale a dire la vita … ed io ti do in cambio … qualcosa – in attesa di compiersi la preghiera, lo spirito è corrotto
è morale uno che fa il pane, lo zelante, il umile creatore di tutte le cose vitali
è morale ciò che salva la vita e la verità, chi difende la generosità…
è morale chi sta donarsi disinteressatamente, ignorando le regole, il potere,
il lavaggio dei cervelli – i bambini sono nati morali, poi, i genitori e la società rovina il loro spirito
si deve cancellare la lavagna del mondo e riscriverla, senza ipocrisia e l’inganno
non c’è nulla di morale dal tutto che fa male alla vita…
per dare libertà al Creatore nel cuore del mondo, di non chiederli nulla perché
già ci ha dato tutto…

Image

integritatea morală este raportată subiectiv, de pildă: hitler și attila au ucis – oprobriul public
alexandru macedon și iulius cezar au ucis – sunt modele istorice demne
istoria nu este scrisă doar de învingători, ci și de creatorii de false modele
nimeni nu este un model moral, în străfundul sufletului oricine este corupt
este imorală goliciunea, perversiunea sexuală, canibalismul
dar este moral acceptarea legilor sociale, economice și politice care
condamnă popoare la supunere, jefuire și foame
este morală averea și energia consumată în spectacolul lumii
dar luată în derâdere generozitatea
speculanții și specula trebuie considerate imorale mai ceva decât hitler
o fățărnicie fără limite este predată în școli, inoculată generațional
limbajul comercial găsește justificări legalizând crima și jaful
stabilind după interese ce este moralul momentului
normele sociale asupresc popoare și omul în numele puterii banului
justiția este o tarabă, religiile o tarabă, cultura o tarabă, politica o tarabă
trebuiesc reformate absolut toate principiile și valorile
eliberarea spiritului din chingile comerțului…
dezolarea cuprinde orice aspirant la libertatea spirituală
fiindcă pretutindeni întâlnește pervirtire și fățărnicie, corupție
pentru a se adânci zadarul și disperarea, până și lui Iisus i-au căutat metehne
societatea este într-o profundă criză morală doar din cauza
limbajelor comerciale – altele nu știm, nu ni se predă în școli
până și rugăciunile sunt ințesate cu fățărnicii: limbajul schimbului: ,,dă-mi Doamne mântuire sau
viață anume… iar eu îți dau în schimb… ceva,, – așteptarea împlinirii rugăciunii
este corupție spiritului
moral este doar făcătorul pâinii, truditorul, umilul făuritor de lucruri vitale vieții tuturor
moral este cel care salvează viața și adevărul, apără generozitatea…
moral este cel ce se dăruie pe sine dezinteresat, ignorând normele, puterea,
spălarea minților – copiii se nasc morali, apoi, părinții și societatea le ruinează spiritul
cineva trebuie să șteargă tabla lumii și să o rescrie, altfel, fără fățărnicii și înșelăciuni
nimic să nu fie moral din tot ce dăunează vieții…
să-i dăm libertate Creatorului în inima lumii, să-i nu-i cerem nimic,
deja ne-a dat totul…

11 gânduri despre „Essay on false – Saggio sul falso – Eseu despre fals

 1. ,,moral este cel ce se dăruie pe sine dezinteresat, ignorând normele, puterea, ..”
  ,,să-i dăm libertate Creatorului în inima lumii, să-i nu-i cerem nimic,
  deja ne-a dat totul…” – atat de frumos concluzionat!
  Dar cred ca este o concluzie idealistica. Cati dintre noi putem sa daruim fara sa asteptam ceva la schimb? Cati dintre noi il primim pe Creator in inima noastra si ii multumim doar pentru ceea ce ne da, fara sa zicem : ,,Da-mi, Doamne…!”
  Poate, doar cei care au stau atarnati intr-un fir de paianjen deasupra prapastiei si spun ca nu poate exista durere mai mare si se zbat sa nu pice in hau ci sa gaseasca calea pentru a merge mai departe.Am spus, ,,poate”. Pentru ca si din durere ne ridicam in functie de moralitatea proprie.

  Apreciază

  1. cheia salvarii sta doar in lepadarea limbajului comercial
   dar care altul punem in locul lui?…
   singura rugaciune vie este ,,Multumesc Doamne,,
   singura morala este: ,,nimic impotriva vietii,,
   pentru a’l primi pe Domnul trebuie mai intai golit eul de sinele dornic doar de sine…

   Apreciază

   1. Nu cred ca putem vorbi de ,,cheia salvarii colective,, 🙂
    E greu sa vorbim si de salvare individuala. Dar e bine ca ne mai amintim sau ne amintesc altii, din cand in cand, de moralitate.

    Apreciază

 2. „Să-i dăm libertate Creatorului în inima lumii, să-i nu-i cerem nimic,
  deja ne-a dat totul…” La final, nimeni nu poate salva pe nimeni: nici părinții pe fiii lor, nici copiii, părinții, nici frații între ei. Singuri, printr-o viață curată, trăită în rugăciune, smerenie și milostenie, ne putem salva pe noi înșine. Dacă se roagă mama pentru mine, iar eu sunt o nevrednică, degeaba se roagă. PUTEM fi mai buni, este chiar mai ușor decât să fim răi, dar, cum spuneai și tu, ne complacem în corupția morală. Și eu cred că Dumnezeu ne-a dat deja TOTUL. Și regret toată vremea în care n-am apreciat cum se cuvine, aceasta. Iubire și pace îți doresc, Valeriu.

  Apreciază

 3. Oh well said, Valeriu: I quite agree. History? Cannot be coincidence that the bulk of it spells the word ‘story’ with all the implications behind THAT word. We spin morality to suit ourselves, and too often ignore the spark of the Divine (buried deep within us all) which shouts out, ‘No!’ Ali x

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s