Barber of the Lord… – Barbiere del Signore… – Bărbierul Domnului…

Trilingual text: English, Italian and Romanian language

a time your body is a finger pointing to the sky
and another time to the ground
a time you have too much time
in another, you do not have the time, the index finger is directed towards you
behold, the ,,where,, from all life sought
too many thoughts haunting the sky, and too few ideas
inflation of petty-petty fears… grind the world
My God, how we believe in ourselves that we are too large!
My God, the finger is stretched, along with others, to grab you by the beard
and there are many who
would like to be your barber, to see you more fresh the future generations
if they would know that all these fingers are the hair of your beard, my God…!
but, do not tell her, let them
come a time…

Image

un tempo il tuo corpo è un dito puntato verso il cielo
e un altro tempo verso la terra
un tempo hai troppo tempo
in un altro non hai il tempo, il dito indice è diretto verso di te
ecco il ,,dove,, da una vita ricercato
troppi pensieri inquieta il cielo, e poche idee
un’inflazione di briciole,briciole di paure… sta frantumando il mondo
Dio mio, e quanto ci vantiamo noi stessi troppo grandi!
Dio mio, e il dito teso sta, insieme con altri, di afferrarti per la barba
e sono tanti che
vorrebbero esserlo il tuo barbiere, di vederti le generazioni future… più fresco
se saprebbero che tutte queste dita sono i tuoi peli della barba, Dio mio…!
ma, non dirle, lasciali
arriverà un tempo…

Image

o vreme trupul tău este un deget îndreptat spre cer
și o vreme spre pământ
o vreme ai prea multă vreme
o alta nu mai ai vreme, degetul arătător se-ndreaptă spre tine
iată încotro-ul de-o viață tot căutat
prea multe gânduri bântuie cerul și prea rar idei
o inflație de spaime mărunte-mărunte, mărunțește lumea
Doamne și ce mari ne mai dăm
Doamne și tare stă întins degetul, împreună cu altele, să te-apuce de barbă
și sunt atîția care
ar vrea să-ți fie bărbierul, să te vadă mai fresh generațiile viitoare
de-ar ști că toate aceste degete sunt firele bărbii tale Doamne…!
nu le spune, lasă-i
vine o vreme

Advertisements

17 thoughts on “Barber of the Lord… – Barbiere del Signore… – Bărbierul Domnului…

 1. WOW how beautifully written.

  Like

 2. Meaning upon picture upon meaning upon picture. What a gift!

  Like

 3. Perfect BloggersTech

  Reblogged this on Blog of an e-marketer by Main Uddin.

  Like

 4. Bine te-am regăsit, Valeriu! Poeziei acesteia nu am decât a-i spune: cinste cui te-a creat! Frumoasă, profundă…știi tu mai bine ce vreau (și nu știu acum prea bine) să zic.

  Like

 5. […] voie și nesilită de nimeni, mi l-am alcătuit. Azi, mi-au plăcut mult-mult aceste trei texte: Bărbierul Domnului (Valeriu D.G. Barbu), Uitarea (Psi) și Cum ar fi dacă (Blog de iarnă). Atunci- cine știe, să-mi […]

  Like

 6. I’m growing my beard out, no barbers for me 😛 I like your poem Valeriu 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s