What is the meaning of greeting ,,Merry Christmas,, / Qual è il significato degli auguri di ,,Buon Natale,, / Ce înseamnă urarea ,,Crăciun fericit,,?

Trilingual text: English, Italian and Romanian language

In this beautiful month of December, we say, and in particular, we expect from others to tell us Merry Christmas

But, that is more than these greetings, what is the meaning of Christmas today, how it could be a really good Christmas?

Pasteurized feelings, feelings – antibiotics, vacuum feelings, feelings of second-hand, hypochondriacs, relational obligations hypocrites, too much, much, too much business …as if 25 December we celebrated as the birth of the God Money… a sort of traditionalism of the market stalls… as if Jesus would be born not in a manger, but, right on the shelves between the multi-colored flashing lights …the opportunity for a race of illusions that we are in some way …someone!… Who we are?

The world is full of persons hungry, sick, imprisoned, lonely, homeless, without heat, without a lot of goodies (which we leave the illusion that we are somehow richer) and, are normal people are those that no one it falls in the rich or poor, or in different ,,protective organizations,,  although they bear the brunt of the planet…
Oh! …We are not able to create a perfect balance, we cannot heal the living wound of the world, we are overwhelmed, there are too many needy, giving to these we also risk we becoming like them…!
This ,,We cannot,, it has become an apology, this ,,We cannot,, kill us our spirit.

But, instead, we can. We can do wonders. We will have ,,Merry Christmas,, will making it a good for others. We can. We can. We can. Each of us, will making a small gesture. The ocean is not composed by the waves, but, from the small drops.

Christmas is good and happy because the Savior’s birth is the great news – Who does not rejoicing when receive great news?
The sun is shining for the blind and for those who good sight. There is no greater happiness than that which flows from the heart, and it feels like the earth when it receives the desired rain…
Come on, to can be we the rain…
Happy Christmas to you all…

Image

In questo bel mese di dicembre diciamo e, in particolare, ci aspettiamo di dirci gli altri Buon Natale

Ma, che sta oltre questi auguri, qual è il significato oggi di Natale, come potrebbe essere un Natale veramente Buono…?

Sentimenti pastorizzati, sentimenti – antibiotici, sentimenti sotto vuoto, i sentimenti di seconda mano, ipocondriaci, obblighi ipocriti relazionali, molto, molto, più commercio …come se il 25 dicembre si celebra la nascita del Dio Denaro …una sorta di tradizionalismo di bancarella …come se Gesù sarebbe nato non in una mangiatoia, ma, direttamente sugli scaffali tra le multicolori luci lampeggianti …l’occasione per una gara delle illusioni che siamo in qualche modo … qualcuno!…

Il mondo è pieno di affamati, malati, imprigionati, solitari, senza casa, senza calore, senza tante chicche (che a noi ci lasciano l’illusione che siamo in qualche modo più ricchi) e ci sono persone normali, sono quelli che nessuno li inquadra come ricco o povero, o in diverse ,,organizzazioni protettive,, loro sono quelli che sopportano il peso del pianeta…
Oh ! …Non siamo in grado di creare un equilibrio perfetto, non possiamo guarire la ferita vivente del mondo, siamo sopraffatti, ci sono troppi bisognosi, dandoci a questi rischiamo di diventare anche noi come loro… !
Questo ,,Non possiamo,, è diventata una scusa, questo ,,Non possiamo,, ci sta uccidendo il nostro spirito.

Ma, invece, possiamo. Siamo in grado di fare miracoli. Abbiamo ,,Buon Natale,, facendolo buono ai altri. Possiamo. Possiamo. Possiamo. Ognuno di noi un piccolo gesto. L’oceano non è composto dalle onde, ma di piccole gocce.

Il Natale è Buono e felice perché la nascita del Salvatore è una grande notizia – Chi non gioirebbe quando… riceverebbe una grande notizia?
Il sole splende ai vedenti e ai non vedenti. Non c’è felicità più grande di quella che sgorga dal cuore, e ci si sente come terra quando riceve la desiderata pioggia…
Dai, siamoci noi la pioggia …
…Felice Natale a tutti voi

Image

În această frumoasă lună de Decembrie, ne spunem și, mai ales, așteptăm să ni se spună ,,sărbători fericite,,

Dar ce se ascunde dincolo de aceste urări, ce semnificație mai are astăzi Crăciunul, cum ar putea fi oare cu adevărat fericite sărbătorile…?

Sentimente pasteurizate, sentimente-antibiotice, sentimente vidate, sentimente la second-hand, ipohondrii, fățărnicii, obligații relaționale, mult, mult, mult comerț… de parcă pe 25 Decembrie am sărbători nașterea Zeului Ban… un soi de tradiționalism de tarabă… de parcă Iisus s-ar fi născut nu în iesle ci direct pe rafturile magazinelor, între beculețele clipocind multicolor… un prilej de concurs al amăgirilor că suntem cumva …cineva!…

Omenirea este plină de înfometați, bolnavi, închiși, însingurați, fără adăpost, fără căldură, fără atâtea bunătăți (care ne lasă nouă iluzia că am fi cumva bogați) Și, mai sunt acei oameni normali, care nimeni nu-i încadrează la bogați sau săraci, sau în diferite ,,organizații protective,, deși ei duc greul planetei…
Oh!… Nu putem crea un echilibru perfect, nu putem vindeca rana vie a lumii, suntem copleșiți, sunt prea mulți nevoiașii, dându-le am deveni și noi ca ei…!
Acest ,,nu putem,, ne devine scuză, acest nu putem ucide spiritul.

Putem însă. Putem face miracole. Putem avea sărbători fericite fericind. Putem. Putem. Putem. Fiecare un gest mic. Oceanul nu-i compus din valuri ci din stropi mici.

Sărbătorile sunt fericite fiindcă nașterea Mântuitorului este vestea cea mare, cine nu se bucură când află o veste mare?
Soarele strălucește și pentru văzători și pentru nevăzători. Nu este fericire mai mare decât aceea izvorâtă din inimă, precum se resimte natura după dorita ploaie…
Haideți să fim noi ploaia…
Să aveți sărbători… fericite

Image

46 de gânduri despre „What is the meaning of greeting ,,Merry Christmas,, / Qual è il significato degli auguri di ,,Buon Natale,, / Ce înseamnă urarea ,,Crăciun fericit,,?

 1. „Each of us, will making a small gesture. The ocean is not composed by the waves, but, from the small drops.” Beautiful!! And a very Merry Christmas from another „small drop” in England 🙂

  Apreciază

 2. Ai dreptate! Mie mi se pare că această situaţie în care ne aflăm seamănă cu proverbul: „DIN CAUZA COPACILOR, NU MAI VEDEM PĂDUREA”! Lumea îl aşteaptă pe Moş Crăciun şi nu minunata, unica naştere a Pruncului! Se afişează o bunătate falsă, pe televizor, şi, ai dreptate, unii n-au o coajă de pâine dacă n-o aruncăm noi la GUNOI… Sărbători cu pace!

  Apreciază

 3. Thank´s for appreciating my last post:-)
  For me Christmas is the most important time to reflect on the birth and life of Jesus Christ..in spirit..to reflect on my own life the last year..what good have I done to someone? I light my candles and wish and pray for those all over the world who sees Christmas as a hard day. Like a bird then my thoughts and wishes fly away – out in Universe. Wish You: God Jul! ( Good Christmas) / Elaine

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.