The thrill of sin – Il brivido del peccato – Fiorul păcatului

Trilingual text

the alleged love we resets the gestures,
the magic of life would be broken without illusions –
we live an authentic delirium extravagant…
somewhere an alarm goes off slowly, now it’s quiet,
the vacuum increases until I feel
universal
and begins:
a kind of guilt tries to germinate –
but it crushes spontaneously
the sigh is too hot tonight
a real icicle and an icicle of fire, climb into spiral together on the nape –
the thrill of sin breaks out from the magic, and once defeated, keeps me here,
and everything’s the only on meaning of the sublime

Image

photo by Rossetti G.

il presunto amore ci azzera i gesti,
la magia della vita si sarebbe spezzata senza le illusioni –
viviamo un autentico delirio stravagante …
da qualche parte un allarme si spegne lentamente, ora è silenzio,
il vuoto aumenta fin che mi sento
universale
e comincia:
una sorta di senso di colpa cerca di germogliare –
ma, si schiaccia spontaneamente
il sospiro è troppo bollente stasera
un ghiacciolo vero e un ghiacciolo di fuoco si arrampicano in spirale insieme sul collo –
il brivido del peccato scoppia dalla magia, e una volta sconfitto, mi trattiene qui,
e tutto può essere comprensibile soltanto per il sublime

Image

iubirea presupusă ne resetează gesturile,
magia vieţii s-ar sparge fără iluzii –
trăim o autentică, extravagantă amăgire…
undeva o alarmă se stinge lent, acum e linişte,
creşte golul încât mă simt
universal
şi începe:
un soi de sentiment al vinovăţiei dă să-ncolţească –
dar se striveşte spontan
suspinul e prea fierbinte în seara aceasta
un ţurţur de gheaţă şi un ţurţur de foc urcă-mpreună în spirală spre ceafă –
fiorul păcatului se iscă din magie şi odată învins… mă ţine aici
şi totu-i pe înţelesul doar al sublimului

Advertisements

19 thoughts on “The thrill of sin – Il brivido del peccato – Fiorul păcatului

 1. Always a perfect balance of your words and photo imagery. Your work is indeed captivating.

  Like

 2. It is an interesting poem.

  Like

 3. toad (chris jensen)

  Reblogged this on tot123itsme.

  Like

 4. This is beautiful 🙂

  Like

 5. “Un ţurţur de foc”, spui, și-mi place. Ceea ce nu-mi place este că nu văd mai multe comentarii ale cititorilor tăi români. Or fi intimidați de talentul tău? Dar și eu sunt!

  Like

 6. Sins are good because then we can confess

  Like

 7. Lobster-Sensei

  Beautiful!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s