Crushes me – Mi schiaccia – Mă strivește

trilingual text

you kiss me as if I were dead
with a tear hidden under the eyelid
and not for me
kneaded in hands a scarf imaginary … and would like you
to shake it, in some way, imminent, in a the definitive station
you give me everything
and, in fact, nothing
even if we are together and we walk in the same direction
our shadows go against
one quiet, another rebel, twisted
neither you nor want to see what are in your inside
how many eyes of men are skewered as in an Insectariums’
and also my
you never want to evoke (not even for you) the last bed
nor with who is happened
break the scarf with hands glassy, sharp,
you be able to build the station a secure one, if necessary
I guess you never smile
you do not believe in angels
thy gods you are rented in the bedroom
and you’re saying with your eyes (you know that I can understand) that you have not kissed never
a dead
I’ll take this as a compliment and I do for you a favor
I’ll jump in front of your imaginary train –
the shadow of your smile crushes me

Image

Mi baci come se fossi morto
con una lacrima nascosta sotto la palpebra
e non per me
strofinando una sciarpa immaginaria… e vorresti
agitarla in qualche modo, imminente, in una stazione definitiva
mi dai ogni cosa
e, infatti, nulla
anche se siamo insieme e camminiamo nella stessa direzione
le nostre ombre vanno contro
una tranquilla, l’altra ribelle, ritorta
neanche vorresti vederti come veramente lo sei dentro
quanti occhi di uomini sono infilzati come in un Insectarium
e anche i miei
non vorresti evocare (manco per te) l’ultimo letto
neanche con chi è accaduto
rompi la sciarpa con le mani vetrose, taglienti,
saresti in grado pure di costruire da sola quella stazione all’occorrenza
credo che tu non hai mai sorriso
non credi negli angeli
I tuoi dèi ti sono in noleggio nella stanza da letto
e stai dicendo con gli occhi (tu lo sai che io comprendo) che non hai baciato mai un morto
prendo questo come fossi un complimento e ti faccio un favore
mi butto davanti al tuo treno immaginario –
l’ombra del tuo sorriso mi schiaccia

Image

mă săruţi ca pe morţi
cu o lacrimă ascunsă sub pleoapă
nu pentru mine
frămânţi o eşarfă imaginară şi-ţi doreşti
să o fluturi cumva iminent într-o gară definitivă
mi-ai da orice
şi de fapt nimic
deşi suntem alături şi păşim în aceeaşi direcţie
umbrele noastre sunt contra
una cuminte, alta răzvrătită, întoarsă
nici n-ai vrea să vezi cum eşti înăuntru
câţi ochi de bărbaţi stau înfipţi ca într-un insectar
şi ai mei, desigur,
nici n-ai vrea să evoci (fie doar așa pentru tine) ultimul pat
nici cu cine s-a întâmplat
rupi eşarfa cu mâinile sticloase, tăioase,
ai fi în stare să zideşti singură, la nevoie, gara aceea
te bănui chiar că n-ai zâmbit niciodată
nu crezi în îngeri
zeii tăi sunt cu chirie în dormitor
îmi spui cu ochii (și ştii că îi înţeleg) că tu n-ai săruta niciodată
un mort
o iau drept compliment şi te răsplătesc cu o favoare
mă arunc în faţa trenului tău închipuit –
și umbra surâsului mă striveşte

Advertisements

23 thoughts on “Crushes me – Mi schiaccia – Mă strivește

 1. Interesting poem Valeriu.

  Like

 2. La final, nu sunt niciodată dezamăgită. Felicitări (dacă pot spune așa) și, pentru a câta oară? mulțumesc. Noapte bună, prietene-poet.

  Like

 3. Very fascinating poem.. intense and layered

  Like

 4. sweetdoggyeyes

  mixed messages can yield a muddy feeling in the heart.

  Like

 5. molto bene! mi piace.

  Like

 6. beauty..innocence…feeling…it touched me deep inside………

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s