Just one end – Solo un’estremità – Doar un singur capăt

Trilingual text

Is too much death in the winter air? Asked the little boy…
It’s too much life hidden in underneath
in waiting for the sign to the ascension
more numerous deaths cannot be, because nothing
was born dead, so, the life always wins
Said Grandfather to his grandson of just four years…
How many ends have the things, Grandpa? You should know
you were born grandfather… and, I see it everywhere just curves and beginnings…
From the shell of silence, at a certain moment,
Grandpa went out to say: Just one end, the infinite has the end in
itself, so, every thing…
Grandpa, you were born grandfather, you should know, why
The winter looks like you?…
The old man stood up and … – Instead of the answer came the spring,
with mysteries and new miracles. The boy yet looked at the heights, there
of where a gentle smile goes descends with meanings…

Image

E’ tanta morte nell’aria invernale? Chiese il ragazzino…
E’ tanta vita troppo nascosta sotto
nell’attesa del segno per l’ascensione
più numerosi decessi non possono essere, perché nulla
è nato morto, così, la vita vince sempre
Disse il nonno al suo nipote di appena quattro anni…
Quante estremità hanno le cose, nonno? Dovresti sapere
tu sei nato nonno …ed io vedo dappertutto soltanto curve e inizi…
Dal guscio del silenzio, in un certo momento,
il nonno usci per dire: solo un’estremità, l’infinito ha l’estremità
nel se stesso, e così, qualsiasi cosa…
Nonno, sei nato nonno, dovresti sapere, perché
l’inverno assomiglia a te? …
Il vecchio si alzò e … – Invece della risposta arrivò la Primavera,
con i misteri e nuovi miracoli. Il ragazzo guardava ancora le alture, lì
da dove il sorriso cordiale scende con dei significati…

Image

E multă moarte în aerul iernii? Întrebă băiețelul…
E viața-n dedesubturi prea ascunsă
ca la un semn așteaptă înălțarea
nu pot fi morțile mai numeroase, fiindcă nimic
nu se naște mort, deci viața învinge –
răspuse bunicul nepotului său de patru ani…
Câte capete au lucrurile, bunicule? Trebuie că știi
tu te-ai născut bunic… iar eu văd peste tot curbe și începuturi…
Din coaja tăcerii, într-un moment anume,
bunicul ieși să spună: Un singur capăt, infinitul are capătul
în sine, precum orice lucru…
Bunicule, tu te-ai născut bunic, trebuie să știi, de ce
iarna aceasta seamănă cu tine?…
Bătrânul se ridică și… – În locul răspunsului se ivi Primăvara,
cu taine noi și miracole. Băiețelul încă privea înalturile, acolo
de unde surâsul blând coboară cu înțelesuri…

Advertisements

16 thoughts on “Just one end – Solo un’estremità – Doar un singur capăt

  1. Mi-a plăcut poezia, dar nu pot să-ți spun de ce, pentru starea plăcută pe care mi-a creat-o, trecând-o prin inima-mi. Câte capete au lucrurile? Ce bine că mi-ai dat de gândit! Linia cercului, are capete? Eu cred că totul se întoarce la Origine. (Dacă nu se înțelege nimic, e din cauza cofeinei, are asupra mea un efect ca de drog.) Bună dimineața, Valeriu.

    Like

  2. Eloquent expression of the ties of old and young and the difference of perspective. Very well done!

    Like

  3. Quite a smart four year old I must say,to be able to converse like that,Bravo. Nice thoughts,Valeriu.Thank you.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s