Hell is full of artists, Heaven with their works… – L’inferno è pieno di artisti, Il Paradiso con le loro opere… – iadul este plin cu artiști, raiul cu operele lor…

Trilingual text

Twisted thinking
We live in the age of advanced technology, forecasts, statistics and systems
The era of plastic and biodegradable feelings
Everything takes forms to a standard of the series, Mimicry global
is a dance for initiation in vain
.
The dreamers flocked to milking the muses of every last drop
of lyricism
from where, then, to weave a name –
Not everyone realizes … that the poet’s fame will last much
as the applauses and just the fame of the poem
has no time
.
The speculators waiting like vultures to the corpse, the death of the artist
Then you bring to weighed: the soul, dreams, failures,
fear and hunger of the one deceased
pulling their large share for themselves …as discoverers of values
.
The pain of childbirth are extinguished in the echo under the dust
The world starts again, the same wrongs
Vices and Virtues exploited to the industrial level – a round of applause fills
the Hell of artist

Image

Pensiero contorto
Viviamo nell’era della tecnologia avanzata, previsioni, statistiche e sistemi
L’era di plastica e sentimenti biodegradabile
Tutto prende le forme per uno standard, di serie, la mimica globale
è una danza iniziatica per invano
.
Accorrevano i sognatori per mungere le muse fino all’ultima goccia
di lirismo
dal cui, poi, intrecciarsi un nome –
Non tutti si accorgono …che la fama del poeta durerà quanto
gli applausi e soltanto la fama dell’opera
non ha tempo
.
Gli speculatori in attesa, come avvoltoi al cadavere, la morte dell’artista
Poi, si mettono a pesarli l’anima, i sogni, i fallimenti,
paure e le fame del defunto
tirandosi la loro grossa fetta come scopritori di valori
.
Il dolore del parto si spegne nell’eco sotto la polvere
Il mondo riparte da capo, identico storto
Vizi e virtù sfruttati al livello industriale – uno scroscio di applausi riempie
l’Inferno dell’artista

Image

gând răsfrânt
trăim în era tehnologiilor avansate, prognoze, statistici și sisteme
era de plastic și sentimente biodegradabile
totul capătă forme la standard, de serie, gestica în ansamblu
este un dans inițiatic zadarului
.
se îmbulzesc visătorii să mulgă muzelor ultimul strop
de lirism
din care apoi să-și plămădească un nume –
nu oricine se prinde că… faima poetului durează doar atât
cât aplauzele și că doar faima poemului
este fără timp
.
speculanții așteaptă, precum vulturii leșul, moartea artistului
apoi se pun pe cântărit sufletul, visurile, eșecurile,
spaimele și foamea celui defunct
trăgându-și partea bogată ca drept descoperitori de valori
.
durerile de facere se sting în ecou sub țărână
lumea o ia identic de strâmb de la capăt
vicii și virtuți exploatate industrial – un ropot de aplauze umple
iadul artistului

Reclame

20 de gânduri despre „Hell is full of artists, Heaven with their works… – L’inferno è pieno di artisti, Il Paradiso con le loro opere… – iadul este plin cu artiști, raiul cu operele lor…

  1. Valeriu, cum să zic fără să zic? Îți mulțumesc că exiști și că pot citi poemele tale minunate. Noapte bună. (Să nu îndrăznești să lași o zi fără să postezi o poezie, un deliciu capabil să echilibreze orice dezechilibru care m-ar încerca.)

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s