Do not put ever ice in wine – Nel vino non si mette mai del ghiaccio – În vin nu se pune gheață

Trilingual text

He looked at the people on the street through the dirty cup of wine
and saying that women are wept, that the beard at men are in bizarre colors…!
a smoke and eyes as dashed from a sling, glued
the missing part of the miniskirt of the saleswoman
sell fake sounds lascivious, from second-hand…
listening to the rustle of tires on wet asphalt
attacked the mouth of the cup by the wall
he knew
what brand of car passed, the last one was a Mercedes of funerals
had not finished the wine, nor fears, he sipped cautiously,
lived the peace of a madman sedated – she painted the room in flames
and slept in bed with a bag of ice cubes, cubes with thin voice
and in wine do not put ever ice
palpated the air, taking it in his fist, fearing
if it ends up the air before the wine…
he gather the ghosts of others who it believe that are healthy
until you
the cup
fell out of his hand on the sidewalk – a billion pieces scattered
in every sense, multiplied by budding
people
has drunk this world, drop by drop to the dregs, has smoked this world
until the filter
Ice cube is gone long time
the walls were burned to the marrow –
the madman gets back healthy, even the mirror, on his behalf, showed that radiating
not he
has knew that a madman gets back healthy
just by dying

Image

Guardava la gente per strada attraverso il bicchiere sporco di vino
e diceva: che pianse donne, che uomini con la barba di colori bizzarri… !
Tirava un fumo e gli occhi come partissi dalla fionda, si appiccicassi
sulla parte mancante della minigonna della venditrice dall’angolo
vendeva suoni lascivi falsi, da seconda mano…
ascoltava il fruscio delle gomme sull’asfalto bagnato
attaccava la bocca dal bicchiere al muro
sapeva
quale marca di auto passava, l’ultima fu una Mercedes di funerali
non aveva finito il vino, né le paure, sorseggiava con cautela,
viveva la pace di un pazzo sedato – ha dipinto la stanza in fiamme
e dormiva a letto con un sacchetto di cubetti di ghiaccio, cubetti con la voce sottile
e nel vino non si mette mai del ghiaccio
palpava l’aria prendendola nel pugno, temendo
se finisce l’aria prima del vino…
radunava i fantasmi degli altri che si pensano sani
fino a che
il bicchiere
è caduto di mano sul marciapiede – miliardi di pezzi cosparsi
in ogni senso, si moltiplicarono per gemmazione
gente
ha bevuto la gente, a goccia a goccia fino in fondo, ha fumato la gente
fino al filtro
cubetto di ghiaccio andasse via
i muri sono stati bruciati fino al midollo –
il pazzo torna sano, anche lo specchio, per suo conto, lo mostrava irradiante,
lui no
sapeva che un pazzo torna sano
soltanto morendo

Image

privea lumea de pe stradă prin paharul murdar de vin
și spunea: ce plânse femei, ce bărbați cu bărbi colorate bizar…!
trăgea un fum și ochii ca din praștie se lipise
pe partea lipsa a minijupei vânzătoarei de la colț
vinde sunete sunete lascive false, de second hand…
asculta fâșâitul anvelopelor pe asfaltul ud
prin paharul lipit cu gura de perete
știa
ce marcă de mașină a trecut, ultimul fusese un mercedes funerar
nu terminase vinul, nici spaimele
trăia pacea nebunului sedat – își pictase camera în flăcări
și dormea în pat cu un sac de cuburi de gheață, cuburi cu glas subțire
și în vin nu se pune gheață
pipăia aerul strângându-l în pumn, temându-se
dacă se termină aerul înaintea vinului sau
aduna nălucile altora care se cred buni
până când
paharul
îi scăpă din mână pe trotuar – miliarde de cioburi alergau
în toate sensurile, înmulțindu-se prin înmugurire
lumea
băuse lumea strop cu strop până la fund, fumase lumea
până la filtru
cubul de gheață plecase demult
pereții arsese până la măduvă –
nebunul se întoarce bun, până și oglinda, pe cont propriu, radiind îl arătă
el nu,
știa că un nebun devine bun
doar murind

Image

Anunțuri

28 de gânduri despre „Do not put ever ice in wine – Nel vino non si mette mai del ghiaccio – În vin nu se pune gheață

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s