winters parallel – inverni paralleli – ierni paralele

trilingual text

fields of mind are empty –
storehouses of paper… stuffed
.
a paste copper anoint driveway and sky
ooze, threatening the gray of ooze waving clothes
or at least pockets
I go to meet with snow and
I have specific stage fright by teen
when she was waiting for me out of school and I took care
for not seem that I watch other girls

the shoes reproaches me that I walking too fast
white leaf falls in my eyes; I passed in front of the high school
round the corner already snowed
hungry nostrils it dilate air penetrates basalt cubic
she it is still in the same location
believes in the horoscopes – I’ve converted my years in the paper
through the drifts and already annoyed that did not touch me any snowflake…
.
smoldering storehouses, Winter, I look only to you
Welcome

Image

i campi della mente sono vuoti –
i ripostigli di carta …pieni
.
una pasta di rame unta il vialetto e cielo
scivola minacciando il grigio dei vestiti sventolando
o almeno le tasche
Vado a incontrare la neve e
ho quel timore specifico agli adolescenti
quando lei mi aspettava fuori dal liceo e mi prendevo cura
per non sembrare che guardavo altre ragazze
.
mi rimprovera le scarpe il camminare troppo in fretta
un foglio bianco mi rientra negli occhi, passo davanti al liceo
dietro l’angolo già nevico
le narici si dilatano affamati, aria penetra basalto cubico
lei è ancora nella stessa posizione
ancora crede negli oroscopi – ho convertito in carta tutti miei anni
attraverso già le derive e irritato che non mi tocca alcun fiocco di neve…
.
i ripostigli ardono latente – Inverno, io guardo solo a te
benvenuto

Image

câmpiile minţii sunt goale –
cămările de hârtie burduşite
.
o pastă arămie unge aleea şi cerul
se prelinge ameninţând griul hainelor fluturând
sau cel puţin buzunarele
merg în întâmpinarea zăpezilor şi am
tracul specific adolescenţei
când ea mă aştepta la ieşirea din liceu şi aveam grijă
să nu i se pară că mă uit după altele
.
pantofii îmi reproşează mersul prea iute
o frunză albă îmi cade în ochi, trec prin dreptul liceului
după colţ deja ninge
nările se dilată flămânde, aerul de bazalt pătrunde cubic
ea este încă în acelaşi loc
mai crede în zodii – eu mi-am convertit anii în hârtie
trec deja prin nămeţi şi mă irită foarte că niciun fulg nu m-atinge…
.
cămările ard mocnit, Iarnă, nu mă uit decât la tine,
ai venit

Advertisements

7 thoughts on “winters parallel – inverni paralleli – ierni paralele

 1. “frunză albă”, ani convertiți în hârtie, aer care pătrunde cubic (în nările dilatate, nu-i așa?), de aceea mi-a plăcut ȘI această poezie. Noapte bună.

  Like

 2. L’ha ribloggato su valeriudgbarbu2ite ha commentato:
  Add your thoughts here… (optional)

  Like

 3. L’ha ribloggato su poesie e versetti stortie ha commentato:
  Add your thoughts here… (optional)

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s