How many people can fit in you… – Quanta gente può adattarsi in te… – Câtă lume încape în tine…

Trilingual post, bad translations by me

Image

do you want to collect all the time in the arch.cut of the hands
like a fish caught with your hands in the lake
and throw it back together with your hands, smiling …
behind a smile is more hope that satisfaction
because you can be at any time the fish,
do not even you know …
.
your love can hurt
like The Sun can do blindness worse than the dark
or suffocated by too much air
look, there are the sunrise and sunset, and you can not dance together
at the same time do a step forward or at the same time a step back
without any inevitable collision or … estrangement

that you can love the world, without a close in the itself, often faltering
you will have to give up, not without pain,
layers – layers of skins, as a snakes –
how much empty you can digs deep within itself, and how many egos you can give up,
so much will gather
to re build another world in the beyond, yours
.
stinging nettle the soles, the hands, the forehead
the searching through the… endless Sahara
absences injures, absences absorb the worlds, whole natures
Your love injures, life is an open wound

Image

vorresti raccogliere tutto il tempo nell’incavo delle mani
come un pesce pescato con le tue mani nel lago
e ributtarlo insieme con le mani, sorridendo …
dietro un sorriso è più speranza che soddisfazione
perché tu puoi essere in qualsiasi momento il pesce,
neanche lo sai…
.
il tuo amore può ferire
come Il Sole può accecare peggio dell buio
o soffocare da troppo aria
guarda, c’è l’alba e tramonto, e ballare insieme non si può
contemporaneamente un passo avanti, o contemporaneamente un passo indietro
senza nessuna inevitabile collisione o … straniamento
.
per poter amare il mondo, senza rinchiuderlo nel sè spesso vacillante
dovrai rinunciare, non senza dolore,
a strati e strati di epidermide, come i serpenti –
quanto vuoto puoi scava dentro e a quanti ego puoi rinunciare,
cosi tanto raccoglierai
per ricostruire un altro mondo al di là, il tuo
.
ti ortica le suole, le mani, la fronte
Cerca nel Sahara senza fine
le assenze feriscono, le assenze assorbono mondi, intere nature
Il tuo amore ferisce, la vita è una ferita aperta

Image

ai vrea să aduni Timpul întreg în căușul palmelor
ca pe o un pește prins cu mâinile tale din lac
și să-i drumul înapoi cu mâini cu tot, surâzând…
în spatele unui surâs se-ascunde mai multă speranță decât mulțumire
fiindcă poți fi tu oricând peștișorul,
nici nu știi…
.
iubirea ta poate răni
precum Soarele poate orbi, mai rău decât întunericul,
sau aerul sufoca din prea mult
iată, există zori și amurg, iar dansul în doi nu se face
simultan doar un pas înainte, sau simultan un pas înapoi
fără inevitabila ciocnire sau… înstrăinare
.
ca să poți iubi lumea, fără să o închizi în sinele adesea șovăitor
va trebui să lepezi, și nu fără durere,
straturi straturi de epiderme precum șerpii –
cât gol poți săpa înăuntru și câte ego-uri poți izgoni,
atât vei strânge
ca să rezidești dincolo o altă lume, a ta
.
te ustură tălpile, palmele, fruntea
căutările prin nesfîrșite sahare
absențele rănesc, absențele sorb lumi, naturi cu totul
iubirea ta rănește, viața este o rană deschisă

Image

photos by internet

20 de gânduri despre „How many people can fit in you… – Quanta gente può adattarsi in te… – Câtă lume încape în tine…

  1. How many can I fit depends how many I want. If we could give up our excessive want and share with others,who have nothing.We will have a happier,safer and peaceful world.It needs every individual,nations to participate to succeed. We are aware of lot of things we did to our environment,now we are earnestly trying to recycle,conserve,so that we do not damage our environment anymore. It’s a lesson we learned,we can do the same with our want,”curtail it”.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.