Injured dots – puntini lese – puncte vătămate

trilingual post

Image

The word was uttered, there is no going back, the word knows no regrets

In the beginning was the dot Other dots grew at its core, genesis
Bewildered, the dot is moving happily unaware, until doubt transforms it into a winding coma

The reflection of the dot, Eve, just as the dot, Adam, couldn’t read or write
The punctuation marks were colors, waters, sounds, music…
The word renewed its vocabulary with a crucifixion – love
Motley dots, budding from the original story, had a different sort of schooling

Their hypocrisy as sword, fire and shield
After a while, the word will demand that all dots keep their word
After a different while, the dots are going to grow deaf in deafening way

Until the word descends through painful breaches, the suffering
What the present holds – the illusion reflected in wrong mirrors with no memory

we are dots injured by Pride by the Self merely reflected
The dot losing its real consistency on the stock exchange, perverted to another opposed word The God of Money

Until another sort of schooling comes

Image

La parola è stata pronunciata, non si può tornare indietro, la parola non conosce rimpianti

Al principio era il punto. Altri punti sono cresciuti al suo interno, la genesi
Sconcertato, il punto si muoveva felicemente inconsapevole, fino a che… il dubbio la trasformo in una virgola serpente

La riflessione del punto, Eva, proprio come il punto, Adamo, non sapeva leggere o scrivere
I segni di punteggiatura erano i colori, acque, suoni, musica …
La parola ha rinnovato il proprio vocabolario con una crocifissione – amore
Puntini chiazzati, gemmazione dalla storia originale, hanno avuto un diverso tipo di scuola
la spada, il fuoco e scudo… la loro ipocrisia

Dopo un po’ la parola sarà esigere che tutti i punti manterranno la parola
Dopo un altro po’, i puntini stanno per crescere sordi in modo assordante

Fino a quando la parola discenderà attraverso le fessure dolorose, le sofferenze…
quello che contiene il presente d’oggi – l’illusione riflessa nei specchi sbagliate, senza memoria

siamo dei puntini feriti dal Orgoglio dal Sé soltanto riflesso
Il punto perdendosi la sua reale consistenza in borsa, pervertito ad un’altra parola, opposta, il dio denaro

Fino a quando un altro tipo di scuola verrà fatta

Image

cuvântul a fost spus, înapoi nu există, cuvântul nu știe regrete

la început a fost punctul
în miezul lui au crescut alte puncte, facerea lumii

punctul se mișca buimac în huzur inconștient, până ce
dubiul îl transformă în virgulă șerpuită
reflexia punctului, Eva, precum nici punctul, Adam, nu știau carte
semnele de punctuație erau culori, ape, sunete, muzică…

cuvântul și-a reînnoit vocabularul cu o răstignire – iubire
punctele pestrițe, înmugurite din povestea primară, știau altfel de carte
sabie, foc și scut fățărniciile

după o vreme, cuvântul va pretinde ca punctele toate
să se țină de cuvânt

după o altă vreme punctele vor surzi asurzitor
până când cuvântul va coborî prin breșe dureroase, suferințele

ceea ce conține prezentul – iluzia reflectată în oglinzi greșite, fără memorie –
suntem puncte vătămate de orgoliul conștiinței de sinele doar reflectat
punctul pierzându-și consistența reală la bursă, pervertit altui cuvânt-opus
zeul ban

până va veni o altă știere de carte

Image

photos by internet

Reclame

8 gânduri despre „Injured dots – puntini lese – puncte vătămate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s