utopian nightmare-incubo utopico-coşmar utopic

Trilingual text

Image

A famous politician killed himself in public
for shame of… having lied to his electorate
having caused irreparable damages to his country through the decisions that he had signed
.
A businessman followed his example
because of the too many deceptions hidden in commercials
that made him aberrantly rich…
.
A corrupted civil servant chewed up his veins
in a complete crisis of conscience
the unfairness of his work-un-worked had defeated him
.
A cellar man drowned in the keg he had filled his whole life with… nothing more than water
A judge passed judgment on himself for perjury …
A cellarman drowned in the keg he had filled his whole life with … water
.
Actors, athletes, started turning down millions..
to donate it to hunger on the planet..
Doctors and pharmacists stopped dealing and cheating…
.
The funds in the church accounts and other institutions that used to sell faith
were divided among the poor
each one of the evangelizers becoming a Jesus…
.
A major existential crisis followed in the condition of the poor
all of the sudden turned into normal people and then a war of the void which
woke me up shaking off any trace of the nightmare – now I am ok…

Image

un famoso uomo politico si suicidò in pubblico
per vergogna che … a mentito troppo agli elettori
con le decisioni firmate portasse un danno irreparabile al suo popolo
.
un commerciante le ha seguito l’esempio
per troppe truffe nascoste negli spot pubblicitarie.
per via dei quali è stato arricchito aberrante…
.
un funzionario corrotto si è masticato le vene
da una crisi di coscienza …
l’ingiustizia del lavoro, la mancanza di lavoro che ha fatto, lo ha battuto …
.
un giudice per spergiuro si è auto-condannato …
un cantiniere si è annegato in una botte,
una vita mettesse l’acqua nel vino …
.
gli attori, gli sportivi, hanno cominciato a rifiutare i milioni…
di donare tutto per la fame del pianeta…
medici e farmacisti hanno smesso speculazioni e truffe …
.
fondi da banche delle chiese e qualsiasi istituzione che vendeva fede
sono stati divisi ai poveri
ogni evangelizzatore diventando un Gesù …
.
E’ seguita una grave crisi esistenziale per quelli troppo poveri che sono diventati
persone normali… e poi, improvvisamente, una guerra del vuoto che
mi ha svegliato, scuotendo ogni sentiero del mio incubo – ora sto bene…

Image

un faimos politician s-a sinucis în public de ruşine că…
a prea minţit alegătorii şi prin deciziile semnate
a adus daune ireparabile poporului său
.
un comerciant i-a urmat exemplul
pentru prea multele înşelăciuni ascunse în spoturile publicitare
pe urma cărora s-a îmbogăţit aberant…
.
un funcţionar corupt şi-a mestecat venele
într-o completă criză de conştiinţă…
nedreptatea muncii-nemuncii depuse l-a învins…
.
un judecător s-a autocondamnat pentru sperjur…
un pivnicer s-a înecat în balerca în care o viaţă
a pus în vin apă… chioară
.
actorii, sportivii, au început să refuze milioanele…
să-şi doneze totul foametei planetei…
medicii şi farmaciştii au încetat specula şi înşelăciunea…
.
fondurile din băncile bisericilor şi orice instituţie care vindea credinţă
au fost împărţite săracilor
fiecare evanghelizator devenind un Iisus…
.
a urmat o majoră criză existenţială în condiţia sărmanilor
deveniţi brusc oameni normali …şi apoi, un război al vidului care…
m-a trezit scuturându-mi orice dâră de coşmar – acum mi-e bine…

Image

10 gânduri despre „utopian nightmare-incubo utopico-coşmar utopic

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.