Thanks, everything is fine / Grazie, è tutto a posto / Mulţumesc, totul este bine…

trilingual text

Image

Thanks, everything is fine
even if bothers me the mirrors which are put
on walls always wrong …
.
I mix the colours in the heart of the night – my crucible
patched from the shards
and then I’m distilled the feelings until I remain desolated…
I see the Moon as a kiss and, this kiss… I would want a burnt offering for a god
that seems bored to listen to me … Hey, old man, I insist to I exist …!
.
During this time, the earth revolves without taking the insofar of my stride
you might say that people dance together, but each in his own music …
no mirror is not frank to show me how I hang of a sprig too thin…
how the wind, that we call… love, shakes me, I fall, leave me
trajectory of a leaves on the beautiful clay
.
I push the day, as a carload, to the hill shaded
and I take everything as it is
to I can say again… thank you, everything is fine

.

bine2

    Grazie, è tutto a posto
anche se mi dà fastidio gli specchi che sono messi
sulle pareti sempre sbagliati…
.
Mescolo i colori nel cuore della notte – il mio crogiolo
rattoppato dai cocci
e poi, sto distillando i sentimenti fino a, quando rimango desolato …
Vedo la Luna come un bacio e, questo bacio lo vorrei un sacrificio per un dio
che sembra annoiato ad ascoltarmi … Ehi, vecchio, io insisto a esistere …!
.
Nel frattempo, la terra gira senza prendere la misura della mia falcata
si potrebbe dire che, gli uomini danzano insieme, ma ognuno per la sua musica …
nessuno specchio non è sincero di mostrarmi come appendo di un rametto troppo sottile …
come il vento, che noi chiamiamo … amore, mi scuote, cado, mi lascia
traiettoria di una foglia sulla bell’argilla
.
Spingo il giorno, come un carico, per la collina ombrosa
e prendo ogni cosa così com’è
per poter’ dire di nuovo … grazie, è tutto a posto

.

bine3

  mulţumesc, totul este bine…
chiar dacă mă încomodează oglinzile care sunt aşezate
întotdeauna pe pereţi greşiţi…
.
îmi amestec culorile în inima nopţii – creuzet meu
încropit din cioburi
şi apoi distilez sentimentele până ce rămân pustiit…
ca pe un sărut văd Luna şi sărutul l-aş vrea ardere de tot unui zeu
ce pare plictisit să mă mai asculte… hei, bătrâne, insist să exist…!
.
în acest timp, pământul se învârte fără să ţină măsura pasului meu
ai zice că lumea dansează împreună, dar fiecare pe propria lui muzica…
nicio oglindă nu-i sinceră să-mi arate… cum atârn de-un ram prea subţire…
cum vântului căruia îi spun… iubire, mă scutură, cad, mă lasă
o traiectorie unei frunze pe ţărână frumoasă
.
împing ziua, ca pe un vagonet, spre colina umbroasă,
şi iau totul aşa cum vine
să pot iarăşi spune: mulţumesc, totul e bine…

Anunțuri

13 gânduri despre „Thanks, everything is fine / Grazie, è tutto a posto / Mulţumesc, totul este bine…

  1. I already miss living in Milano and my sidetrips to Verona, Padua, Firenze, Roma, Maggiore, Como, Graz, Dubrovnik, and on and on. That photo is so fantastic it’s hard to believe without having seen similar. You added some beauty to my morning.
    Later…

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s