what to do

 Image

I can, without a job, whatever

to enjoy the absolute – but still I’m not dead enough …

to beg – but I don’t have a story … and

„The outstretched hand that does not tell a story, not receiving alms” – said

the master Dinica (a good actor Romanian)

licking the windows of pizzerias with eyelids – risk of scratch the glass …

to sing in the subway – I know only of songs, who would now want to hear ?…

to sell my organs – the new owner would come back to return them

he will not know to live the suffering of a poet …

to steal … I blush and tremble legs … – I know, because I tried …

to commit suicide … – I’m already doing, with incredible frequency, writing,

with my body-graphite on the road always wrong

to retire into the desert in search of my true cross, alive – they’re not worthy

to enter into politics – it’s like living in the restroom… to below …

to run away like a dog that never dies at home – or

to fix in the eye with the daring courage,

those who have real difficulty to those try of the fate

and should be about three quarters of humanity

I know now that I do …

Image

posso, senza un lavoro, qualsiasi cosa

di godere dell’assoluto – ma ancora non sono morto abbastanza …

di chiedere l’elemosina – ma ho non ho una storia… e

” La mano tesa che non racconta una storia, non riceve l’elemosina” – ha detto

Maestro Dinica (un bravo attore rumeno)

di leccare le vetrine delle pizzerie con le palpebre – rischio di graffiarli …

di cantare nella metropolitana – lo so soltanto delle canzonette, e chi avrebbe voglia di sentirli…?

di vendere i miei organi – il nuovo proprietario sarebbe tornato a ridarmele

non saprà vivere la sofferenza di un poeta …

di rubare … arrossisco e mi trema le gambe … – lo so, perché ho ​​provato …

di suicidarmi … – già faccio questo, con una frequenza incredibile, la scrittura,

il mio corpo-grafite sulla strada sempre sbagliata

di ritirarmi nel deserto, alla ricerca della mia vera croce, viva – ma, non sono degno

d’entrare in politica – è come vivere nel cesso … di sotto a…

di fuggire come un cane che mai non muore in casa – o

di fissare negli occhi, con il coraggio audacia,

coloro che hanno difficoltà reale, a quelli messi in prova di bruto dalla sorte,

e dovrebbe essere di circa tre quarti dell’umanità

adesso lo so che devo fare…

 Image

în lipsa unui job aş putea orice

să mă bucur de absolut – dar încă n-am murit destul…

să cerşesc – dar nu am o poveste şi

„mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primeşte pomană” – spunea

maestrul Dinică

să ling vitrinele pizzeriilor cu ploapa – risc să le zgârâi…

să cânt la metrou – ştiu doar romanţe şi cine ar mai asculta azi…?

să-mi vând organele – ar veni noul posesor să mi le dea înapoi

el neştiind precis să trăiască suferinţele unui poet…

să fur… roşesc şi-mi tremură picioarele… – ştiu, pentru că am încercat…

să mă sinucid… – oricum o fac, cu o frecvenţă uluitoare, scriind

cu trupul meu de grafit pe drumurile întotdeauna greşite…

să mă retrag în pustie, căutându-mi crucea vie – nu sunt demn

să candidez în politică – ar fi ca şi cum aş locui în closet… dedesubt

să alerg precum orice câine care nu moare acasă – sau

să privesc fix în ochi cu cel mai temerar curaj

pe cei care au necazuri reale, pe cei cu adevărat încercaţi rău de soartă

şi ar fi cam trei sferturi din umanitate

acum ştiu ce am de făcut

Anunțuri

7 gânduri despre „what to do

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s