the return of the gods

 Image

  Motto:  this world is created in the dream

this world will be killed by a dream, a nightmare

next world will be a dream

north wind descends with reddish dust

bitter salts spread on the hills, on the waters …

were returned in the world… the gods frustrated, killed sometime in magic

every newborn, every creature,  are just reflections of old mirrors

from south, innocent,  rises a prayer, thus, postpones the snake swallow the queue

the center of the ballroom, the old lady tries the new makeup

in vain,  the sins of youth catch up, imperious piety is required

the young women wish a prince, the same  … and will remain virgins

but, comes as a miracle, a cardinal point in addition

and all will follow the sign, learning his language entirely new

speculators will eat their hands, era of the exchange language will no longer be

do not be afraid, ye dream  …so it will be

Image

Motto: questo mondo è stato creato nel sogno

questo mondo sarà ucciso da un sogno, un incubo

altro mondo sarà un sogno

vento del nord scende con polvere rossastra

sali amari sparsero sulle colline, sulle acque …

sono tornati nel mondo … gli dei frustrati, a volte uccisi nelle magie

ogni neonato, ogni creatura, sono solo riflessi di specchi antichi

dal sud, innocente, sorge una preghiera, così posticipa il serpente d’inghiottirsi la coda

al centro della sala da ballo, la vecchia signora cerca il nuovo trucco

invano, i peccati di gioventù la raggiungono, imperiosa pietà è necessaria

le giovani donne desiderano un principe, lo stesso … e rimarranno vergini

ma, arriva come un miracolo, un punto cardinale in aggiunta

e tutti seguiranno il segno, imparando il suo linguaggio del tutto nuovo

speculatori mangeranno le mani, l’era della lingua di scambio non sarà più

non abbiate paura, voi sognate … così sarà

Image

Motto:  lumea aceasta este creată în vis

lumea aceasta va fi răpusă de un vis, un coşmar

lumea următoare va fi de vis

de la nord coboară vântul în pulberi roşiatice

sare amară presară peste coline, peste ape…

s-au întors în lume zeii frustraţi, răpuşi cândva în magii

fiecare nou-născut, fiecare vietate, sunt doar reflexii oglinzilor vechi

de la sud urcă inocentă o rugă, amână astfel şarpelui înghiţirea cozii

în mijlocul sălii de dans, bătrâna încearcă farduri noi

în zadar, păcatele tinereţii o ajung, imperioasă pietate i se cere

toate cele tinere vor acelaşi prinţ… şi vor rămâne fecioare

dar vine ca un miracol un punct cardinal în plus

şi toţi îi vor urma semnul, învăţând o limbă întru totul nouă

spaculanţii îşi vor mânca mâinile, era limbajului schimbului a apus

nu vă temeţi, visaţi… aşa va fi

Reclame

14 gânduri despre „the return of the gods

  1. Molto ma molto bello… Albert Einstein diceva una volta… „La vita era un sogno, ma ora siamo svegli” … sarebbe bello se potremo ancora sognare… Caro Valeriu, abbi una serena settimana ti abbraccio Rebecca

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s