The owner of the Vanity … / Il proprietario della …Vanità / Proprietarul zadarului…

.

 Image

.

you are not the owner of absolutely nothing – the light

never returns to its source, the sound

the when returns back in the husk of violin …?

.

everything is divided here

.

no one has …the other …,

illusion that …you have… is an obsession, you go,

without knowing that you’re going –

only the radius fleeting  kissed the ground

without claiming anything …

.

„From the fullness of the world, by musts of the struggles, of efforts …

I leave without taking anything? … then, why I’m here? „

.

You forgot to kiss leaves… say you welcome to the sound of the wind,

to embrace the rain with his bare chest, you step sheepishly on sand

with humble obedience,

you have not left you to be pierced of the light

.

you are the owner of … the nothing

and you have nothing more than the vanity of being…

a gesture, a  relic in archeology of smile

and  you are … only the trace of the drop of dew that falls

from one leaf to another …

.

you are fleeting shadow in the mirror forgetful … – You’ll see ..

.

Image

.

non sei il proprietario su assolutamente nessuna cosa – la luce

non ritorna mai alla sua sorgente, il suono

quando torna ala buccia del violino …?

.

tutto è suddiviso qui

.

nessuno non ha il …altro,

illusione di avere è un’ossessione, te ne vai,

senza sapere che te ne vai –

soltanto il raggio fugente bacia la terra

senza pretendere nulla …

.

„Dalle pienezze del mondo, del mosto delle lotte, sforzi…

vado via senza prendere nulla? … allora, perché sono venuto qui? „

.

Hai dimenticato di baciare le foglie,  di accogliere il suono del vento,

d’abbracciare la pioggia leggera  sul petto nudo, di camminare timido

sulla sabbia con umile obbedienza,

non ti sei lasciato trafitto dalla luce…

.

sei proprietario del … niente

e non hai nulla oltre la vanità di essere…

un gesto, una reliquia in archeologia del sorriso

e lo sei… soltanto la traccia della goccia di rugiada che cade

da una foglia ad un’altra …

.

sei ombra fugace allo specchio smemorato … – Vedrai …

.

 

Image

.

nimeni nu este stăpân peste absolut nimic –  lumina

nu se mai întoarce la izvorul ei, sunteul când vreodată

se întoarce în coaja viorii…?

.

totul se împarte aici

.

niciunul nu are pe celălalt,

iluzia că ai este o obsesie, pleci,

fără să ştii că pleci –

doar raza sărută pământul în goana ei

fără să pretindă nimic…

.

„cum, din preaplinul lumii, din mustul zbaterilor

plec fără să iau nimic? …atunci, de ce am mai venit?”

.

ai uitat să săruţi frunzele, să saluţi sunetul vântului, să

îmbrăţişezi unda ploii cu pieptul gol, să calci sfios nisipul

cu luare aminte…

nu te-ai lăsat străpuns de lumină

.

eşti proprietarul …nimicului

şi nimic nu ai în afară de vanitatea că eşti

gest relicvă în arheologia unui surâs

eşti… doar traiectorie picăturii de rouă în cădere

de pe o frunză pe alta…

.

eşti umbra fugară în oglinzi uituce… – ai să vezi…

.

 Image

 

 

 

 

Reclame

9 gânduri despre „The owner of the Vanity … / Il proprietario della …Vanità / Proprietarul zadarului…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s