xxl…

Immagine

Immaginatevi un polso

il cuore si apre dalle croste d’amarezze

d’egoismo,

d’indifferenze soprattutto,

e avvolge nel velluto viola intero Terra

Immaginatevi un pulso

il cuore torna in se stesso con un seme vivo,

in lui, con mistero, cresce un sogno…

il portatore di questo cuore  non sa più se stesso, è diventato

tutta Terra

Imagine a pulse

the heart opens the crusts of bitterness

of selfishness,

of indifferences especially,

and wrapped in purple velvet entire Earth

Imagine a pulse

the heart back into himself with a living seed,

in him, in mystery, grows a dream …

the bearer of this heart no longer knows himself, has become

the whole Earth

imaginează-ţi un puls

inima se desface din crustele amărăciunii

egoismului

indiferenţelor mai ales

şi învăluie în catifeaua ei de purpură întreg Pământul….

imaginează-ţi un puls

inima se întoarce în ea cu un sâmbure viu

în acesta, cu taină creşte un vis

purtătorul inimii nu se mai ştie pe sine, a devenit

întreg Pământul

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s