cerchio interrotto / broken circle / cerc întrerupt

non sono una virgola

nella biografia dei genitori

né una sintesi

l’albero genealogico inizia e finisce

come un cerchio interrotto

occupo il mio spazio e volte interseca il secondo

quel ramo che sono è nuovo e cresciuto mai come un’ombra del tronco primario

e si posso portare una brocca d’acqua

non c’è bisogno di gettarla nella polvere, dove i genitori si nascondono oggi

arrotondando il vano

preferisco di buttarla al in su

la loro fronte del anima li brucia…

la loro speranza in realtà era se ci avessi io la capacità

di portare quella brocca d’acqua alla loro vecchiaia

non una sintesi delle speranze dei genitori

i fallimenti e le vittorie o le illusioni su di loro, hanno un’aura artificiale

la luce proviene sempre da un domani come un’ acqua

al quale portatore di brocca non sono degno, il mio corpo brocca-spezzata

pezzi incollati con il nastro adesivo, colla, calce

simula idea con un gesto vago: ex-sono …

 

loro aspettano invano

invano io sto imitando il portatore, luce-acqua che viene, viene

ecco … sembro una proiezione asimmetrica di un ramo strappato, assomiglia tuttavia

con una virgola

are not a comma

in the biography of the parents

and a summary

the family tree begins and ends

as a broken circle

take care of my space and sometimes intersects the second

that branch which is new and never grew like a shadow of the trunk primary

and I can bring a jug of water

there is no need to throw it in the dust, where the parents are hiding today

rounding the compartment

I prefer to throw up

The front of their soul burn them …

their hope was in fact if I had the ability

to bring that jug of water to their old

not a synthesis of the hopes of parents

failures and victories or the illusions of them, have an aura artificial

the light always comes from a future as a ‘water

to which the bearer of pitcher I am not worthy, my body broken jug-

pieces glued together using tape, glue, lime

simulates idea with a vague gesture: ex-are …

they wait in vain

in vain I’m imitating the bearer, light-water that comes,

here … I look like a projection of an asymmetric branch torn, but it looks like

with a comma

nu sunt o virgulă

în biografia părinţilor, nici

un rezumat

arborele genealogic începe şi sfârşeşte spirală

într-un cerc întrerupt

ocup propriul spaţiu intersectând câteodată secunda

ramul ce sunt este nou şi crescut

niciodată ca o umbră trunchiului primar

şi dacă pot purta o cană cu apă

inutil s-o vărs în ţărână, acolo unde se-ascund azi părinţii

să-şi rotunjească zadarul

mai bine o zvârl în sus, cât mai sus

fruntea sufletului lor este arsă…

de fapt speranţa lor acesta şi era: să am aptitudinea

purtătorului cănii cu apă

nu sunt un rezumat al speranţelor părinţilor

eşecurile au, precum izbânzile sau iluzia lor, aure artificiale

lumina vine totdeauna dinspre mâine ca o apă

a cărei purtător nu sunt demn, cioburi trupul meu cană

lipite cu bandă scoch, aracet, var sau superglue

simulează ideea de sus cu un gest neclar: ex-ist…

ei aşteaptă zadarnic

zadarnic eu imit purtătorul, lumina-apă vine, vine

iată… proiecţia ramului smuls asimetric seamănă totuşi

cu o virgulă

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s